پرایمر زینک ریچ

سیستم رنگ پوششی مخصوص فلز

سیستم رنگ پوششی مخصوص فلز

سیستم رنگ پوششی مخصوص فلز در انواع سیستم آلکیدی و اپوکسی تعریف می شود. سیستم رنگ پوششی مخصوص فلز فلزات به دلیل واکنش پذیری و حساسیت بالا همواره در معرض خوردگی و آسب می باشند. از مدت های گذشته همواره روش های مختلفی جهت محافظت از فلز بکار گرفته شده است. از دهه های اخیر […]

بیشتر بخوانید
قیمت یک کیلو پرایمر زینک فسفات

قیمت یک کیلو پرایمر زینک فسفات

قیمت یک کیلو پرایمر زینک فسفات محصول با خاصیت ضدخوردگی بالا و در فام قرمز تولید می شود. قیمت یک کیلو پرایمر زینک فسفات پرایمر زینک فسفات به دلیل دارا بودن درصد مناسبی از زینک می تواند بعنوان لایه ی اول ضد خوردگی برروی انواع فلزات اعمال شود. این محصول دوجزئی و دارای کیفیت بالا […]

بیشتر بخوانید
قیمت خرید پرایمر زینک کرومات

قیمت خرید پرایمر زینک کرومات

قیمت خرید پرایمر زینک کرومات محصول با کیفیت عالی و با درصدهای مختلف زینک تولید می شود. قیمت خرید پرایمر زینک کرومات پرایمر زینک کرومات بعنوان آستری قوی جهت پوشش دهی بعنوان لایه ی اول بر روی فلزات مختلف استفاده می گردد. این پرایمر در دو نوع اپوکسی(با مقاومت بسیار بالاتر) و آلکیدی (بامقاومت کمتر […]

بیشتر بخوانید